recherchebureau voor professionals

Wanneer schakel je een recherchebureau in?

Een bedrijf schakelt niet zomaar een recherchebureau in. De meeste professionals in hogere management- en HR-functies zullen op een bepaald moment interne bedrijfs onderzoeken uitvoeren. Het is onderdeel van corporate life. Onder specifieke omstandigheden kan een intern onderzoek door eigen werknemers niet afdoende zijn. Dan is het inhuren van een ervaren recherchebureau een goede optie. In dit artikel bespreken we een aantal richtlijnen om jou te helpen bepalen of het handig is om een recherchebureau in te schakelen, of niet. 

Beoordeel eerst de situatie. Is het werkelijk nodig om een volledig bedrijfsonderzoek uit te laten voeren? Eén enkele diefstal van een werknemer is waarschijnlijk niet voldoende om de kosten en middelen nodig voor een grootschalig onderzoek door een recherchebureau te rechtvaardigen. Mocht het een groter netwerk zijn waar meerdere werknemers en zelfs mensen van buiten aan meedoen, dan is het aan te raden een onafhankelijk onderzoek te starten. 

Een recherchebureau is onafhankelijk

Ga vervolgens na of er vertrouwenspersonen binnen het bedrijf zijn die het onderzoek kunnen verrichten. Is dat het geval, dan is de zaak wellicht intern af te handelen. Mocht de schaal, zoals in het voorbeeld hierboven, te groot zijn, dan is het verstandig externe hulp te zoeken. Ook omdat je niet zeker weet of de interne onderzoeker deel uitmaakt van het netwerk. Ook kleine bedrijven zoeken vaak externe hulp. Zij hebben niet altijd iemand in dienst met de juiste ervaring, en onafhankelijkheid, om een gedegen onderzoek te uit te voeren. 

We tipte het al even aan, maar een andere doorslaggevende factor is de bedrijfscultuur. Het kan buitengewoon moeilijk zijn om een ​​grondig onderzoek te doen met interne medewerkers zonder argwaan te wekken. Het kan ook een uitdaging zijn om medewerkers te vinden die het onderzoek uit kunnen uitvoeren zonder enige vorm van vooringenomenheid. Zeker dit laatste punt is van cruciaal belang voor het succes van het bedrijfsonderzoek. Dit is de reden waarom de meeste organisaties ervoor kiezen om de hulp in te roepen van een ervaren externe onderzoeker. Een extern persoon kan indien nodig ook undercover zijn werk verrichten.

Een extern bedrijfsonderzoek is grondig

Tot slot, als je overweegt om een ​​professional in te huren voor uw bedrijfsonderzoek, onthoud dan dat het voltooien van deze taak veel tijd kost. Het kan weken, maanden of zelfs jaren duren om het bewijs te verzamelen dat nodig is om een ​​zaak op te bouwen. Een volledig bedrijfsonderzoek kan de volgende activiteiten omvatten:

  • Toezicht op werknemers en interne processen;
  • Achtergrondonderzoeken naar werknemers, leveranciers en klanten; 
  • Datamining van de digitale activiteiten;
  • Interviews met personeelsleden; 
  • Analyse van documenten. 
recherchebureau voor professionals

Hoewel je zou willen dat een onderzoek zo snel mogelijk wordt afgerond, is het belangrijk dat het grondig en eerlijk is.  Sommige onderzoeken kunnen daardoor langer duren, zeker als meerdere mensen informatie moeten verschaffen. Zo kost een eenvoudige case misschien maar een dag om voldoende informatie te verzamelen, terwijl een ingewikkelde zaak enkele weken tot maanden kan duren.

Is er een hoog ziekteverzuim?

Het ziekteverzuim is een hoge kostenpost voor veel ondernemers en grote organisaties. Daarnaast bemoeilijkt het de continuïteit van de bedrijvigheid. In sommige gevallen is het noodzakelijk om onafhankelijk na te gaan of bepaalde werknemers wel echt ziek zijn. Een extern recherchebureau kan een werkgever informeren of er werkelijk grond is voor wantrouwen, of niet. Deze informatie voorkomt een hoop ongemakkelijke gesprekken en onnodig lange juridische processen. 

Een onderzoeker zal de werknemer in de gaten houden tijdens het verzuim. Met het rapport en beeldmateriaal kan de werkgever zijn klacht aan de werknemer onderbouwen. De werknemer kan niet meer doen alsof, en zal het verzuim moeten toegeven. Een werkgever kan met de gewonnen informatie ook verdere juridische stappen ondernemen mocht dat aan de orde zijn. 

Een recherchebureau helpt voorkomen

Bedrijfsrisicoanalyse is een verzamelnaam voor methoden die een bedrijf gebruikt om financiële verliezen te minimaliseren. Risicomanagers, leidinggevenden, lijnmanagers en ook middle managers hebben in zekere mate een verantwoordelijkheid om blootstelling aan risico´s te voorkomen. Dit gebeurt veelal door bepaalde interne controles en technologieën. 

Een bedrijfsrecherche helpt met het opzetten van protocollen om problemen met werknemers en fraude te voorkomen. Het gaat dan om een analyse van de bestaande veiligheidsmaatregelen en potentiële veiligheidsrisico´s. Een professionele en externe kijk op het reilen en zeilen van de onderneming kan een hoop toekomstige uitdagingen voorkomen. Het gaat voornamelijk om maatregelen op het gebied van werknemers veiligheid om letsel en overlijden van werknemers te voorkomen.

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.